Kapacita MŠ: 96 dětí

Počet tříd: 4

 • Kuřátka
 • Berušky
 • Koťata
 • Motýli
NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

"KNIHA- BRÁNA POZNÁVÁNÍ"

ZAMĚŘENÍ:
 • umožnit každému dítěti rozvinout maximálně svůj potenciál
 • individualizace ve vzdělávání, respektování zájmů dítěte, jeho schopností a dovedností
 • preferování prožitkového učení
 • vytváření zdravého sebevědomí každého dítěte
 • vedení k toleranci a dodržování morálky
 • vybavení dětí základními vědomostni, znalostmi a dovednostmi v oblasti rozumového, tělesného a psychického rozvoje, estetického cítění, vztahu k přírodě, vztahů mezi dětmi a ke své rodině
 • vytváření kladného vztahu ke knize a vzbuzení zájmu o čtení
DALŠÍ PROGRAMY:
 • program podporující zdraví
 • enviromentální vzdělávání
 • počátky polytechnického vzdělávání
 • program zaměřený na ekologii
 • výukové programy na interaktivní tabuli
DENNÍ REŽIM:
 • flexibilní, maximálně přizpůsobován potřebám dětí
 • dostatek času pro spontánní hru
 • respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí
 • poměr mezi řizenými a samostatnými činnostmi je vyvážený
 
PITNÝ REŽIM:
 • k dispozici po celý den dostatek nápojů
 • možnost samostatné obsluhy dětmi kdykoliv během dne