Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Provozní náklady:   rok 2019           rok 2020        rok 2021

                                   1 482 089,-         1 482 089,-      1 482 089,-

     z toho:  voda              99 900,-           99 900,-          99 900,-      

                 plyn                265 600,-        265 600,-        265 600,-   

                el. energie          94 000,           94 000,-          94 000,- 

Osobní náklady:          6 315 411,-      6 315 411,-      6 315 411,-

z toho na platy              4 155 938,-       4 155 938,-      4 155 938,-

odpisy dlouhod. majet.        53 640,-           53 640,-           47 416,- 

Náklady celkem:         7 797 500,-       7 797 500,-       7 797 500,-   

Výnosy :           

vlastní a tržby                  778 000,-         778 000,-            778 000,-

příspěvek zřiz. na provoz   979 000,-          979 000,-         979 000,-  

neinv. účel. dotace              40 000,-          40 000,-             40 000,- 

dotace z jiných veřej. rozpoč. 6 000 500,-  6 000 500,-        6 000 500,- 

Výnosy celkem:          7 797 500,-    7 797 500,-    7 797 500,-