UPOZORNĚNÍ!!!
  • Děti omlouvejte na telefonním čísle 777 967 031 prostřednictvím hovoru či sms ve tvaru:jméno a příjmení dítěte, konkrétní omluvu
  • Takto budou omlouvat nepřítomnost dítěte zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou (viz. Školní řád)
  • Pokud je zákonnému zástupci známa dlouhodobá nepřítomnost dítěte předem (lázně, dovolená...), je nutné v předstihu písemně požádat ředitele školy o uvolnění dítěte ze vzdělávání (viz. Školní řád)
  • nejvhodnější je omlouvání prostřednictvím aplikace ,,našemš"- informační letáčky Vám, kteří tuto aplikaci ještě nemáte aktivní, na požádání předají učitelky jednotlivých tříd