Vlastní výnosy: 890 700,-

Příspěvek zřizovatele na provoz: 950 000,-

Příspěvek zřizovatele na odpisy budov: 29 160,-

Dotace z jiných veřejných rozpočtů: 7 132 879,-

Výnosy celkem: 9 002 739,-

Provozní náklady: 1 932 734,-

z toho:

voda: 102 000,-

plyn: 250 000,-

el. energie: 103 000,-

Osobní náklady( platy, odpisy): 7 070 005,-

Náklady celkem: 9 002 739,-