Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Provozní náklady:   rok 2020           rok 2021         rok 2022

                                   1 932 734,-       1 989 160,-      1 989 160,-

     z toho:  voda             102 000,-          103 000,-         103 000,-      

                 plyn                250 000,-        250 000,-        250 000,-   

                el. energie        103 000,          102 000,-         102 000,-

Osobní náklady:          7 070 005,-      7 100 00,-       7 100 000,-

z toho na platy              5 198 533,-       5 250 000,-      5 250 000,-

odpisy dlouhod. majet.        59 824,-          59 824,-          59 824,-

Náklady celkem:         9 002 739           9 089 160,-      9 089 160,-   

Výnosy :           

vlastní a tržby                  890 700,-          890 000,-            890 000,-

příspěvek zřiz. na provoz   950 000,-          970 000,-         970 000,-  

dotace z jiných veřej. rozpoč. 7 132 879,-  7 200 000,-       7 200 000,-

Výnosy celkem:          9 002 739,-          9 089 160,-    9 089 160,-