Co nás čeká v březnu?

10.3. V odpoledních hodinách se bude konat festival mateřských škol „Mateřinka“, kterého se zúčastní vybrané děti ze třídy MO.

 

17.3.  Od 15.00 proběhne ve třídě „Koťata“ přednáška pro rodiče dětí z předškolních tříd o školní zralosti. Více informací naleznete na nástěnce.

 

18.3. Celá MŠ pojede do DK Teplice na představení „Čarovná pastelka“.