ZAMĚSTNANCI:
 
Ředitelka MŠ:

Mgr. Hana Syblíková

 Pověřenec GDPR: Ing. Jiří Tyšer
(ostatní informace- viz. ,,novinky"- ,,informační memorandum")
 
Ostatní pedagogové:
 
Bc. Lenka Becherová - zástupce ředitele

Zdeňka Filevová

Irena Divišová

Zuzana Bublíková

Bc. Tereza Hůlová

Lucie Walterová

Kateřina Váňová

Ellen Škodová

 

Dobré jídlo zajišťují:
 
Vedoucí ŠJ:

Ludmila Čurdová

 
Kuchařky:

Ivana Valtrová

Michaela Věšínová

 
Pomocná kuchařka:

Adéla Scholzová

 

O čistotu a pořádek se starají:

Ludmila Čurdová (vedoucí provozu)

Lenka Luxová

Jana Šperlová