Drobečková navigace

Úvod > Kalendář akcí > Schválení střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Hlávkova 1454, Teplice

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Hlávkova 1454, TepliceSchválení střednědobého výhledu rozpočtu

Zastupitelstvo města Teplice na svém zasedání dne 14.12. 2020 Usnesením ZM č. 104/20 bod 1) schválilo navrhovaný rozpočet a stanovilo závazné ukazatele rozpočtu na ro 2021.

Provozní náklady: 2021 2022 2023
  518 000,- 518 000,- 518 000,-
z toho voda 95 000,- 95 000,- 95 000,-
plyn 230 069,- 230 069,- 230 069,-
el. energie 117 000, 117 000, 117 000,
Osobní náklady: 7 212 000,- 7 212 000,- 7 212 000,-
z toho na platy 5 2100 00,- 5 2100 00,- 5 2100 00,-
odpisy dlouhod. majet. 56 676,- 56 676,- 56 676,-
Náklady celkem: 7 730 000,- 7 730 000,- 7 730 000,-
Výnosy:      
vlastní a tržby 440 000,- 440 000,- 440 000,-
příspěvek zřiz. na provoz 950 000,- 950 000,- 950 000,-
dotace z jiných veřej. rozpoč. 7 290 000,- 7 290 000,- 7 290 000,-
Výnosy celkem: 7 730 000,- 7 730 000,- 7 730 000,-