CO JEŠTĚ DĚLÁME:
 • tančíme a zpíváme "Cácorky"
 • napravujeme vady řeči- "Pusinky"
 • dramatizujeme pohádky
 • učíme se základům atletiky- "Rychlí špunti"
 • učíme se základům plavání- "Žabka"
 • učíme se základům práce s pc
 • rozvíjíme talent a nadání dětí
 • zařazujeme vzdělávání předškoláků metodou dobrého startu (MDS)- usnadňuje počátky čtení a psaní v ZŠ
 • připravujeme společné akce pro rodiče a děti vytváříme fotodokumentaci jednotlivých tříd
 • seznamujeme se s historií a současností našeho města
 • každoročně organizujeme oblastní kolo festivalu dětí z mateřských škol-  "Mateřinka"