INFORMACE K PROVOZU MŠ

- před vchodem jsou umístěné 2 kartičky z každé třídy, jednu si doprovázející rodič (s rouškou) vezme při vstupu a při odchodu z budovy ji opět uloží na určené místo (zajištění přítomnosti dvou rodičů v jedné šatně)

- každé  dítě musí mít roušku v šatně v igelitovém sáčku, aby ji bylo možné použít v případě potřeby

- děti, které se vzdělávají v MŠ, mohou do budovy vstupovat bez roušky

- vyzvedávat dítě z MŠ bude opět pouze jedna osoba (s rouškou)

- vždy při vstupu do budovy musí proběhnout dezinfekce rukou toho, kdo dítě doprovází

- v šatně se bude zákonný zástupce zdržovat pouze nezbytně nutnou dobu

- dítě si ráno před vstupem do třídy v umývárně vždy důkladně umyje ruce, pak lze dítě předat učitelce

- do MŠ je nutné vodit pouze zdravé děti (bez teploty, rýmy, kašle, nevolnosti, zvracení, průjmu....), pokud bude v průběhu dne zjištěno, že dítě jeví známky onemocnění, bude okamžitě izolováno, rodiče obratem informováni a v co nejkratší možné době si dítě vyzvednou

- zákonný zástupce pak má povinnost navštívit s dítětem lékaře a dle pokynů učitelky doložit lékařské potvrzení, že je dítě zdrávo a smí do kolektivu

DALŠÍ INFORMACE:

- stále však platí zvážení nutnosti pobytu dítěte v MŠ a to do doby, než se situace ohledně epidemie covidu výrazně nezlepší, pobyt dítěte v MŠ je na Vašem uvážení