Drobečková navigace

Úvod > Kalendář akcí > Distanční vzdělávání pro předškolní třídy

Distanční vzdělávání pro předškolní třídyTýden 19.4. - 23.4. 2021

 • Pracovní listy najdete ve složce "foto" - záložka "distanční vzdělávání".
 • Další inspiraci můžete čerpat na stránkách pinterestu
 • Veškeré výrobky a pracovní listy si uchovávejte, odevzdáte nám je po znovuotevření MŠ.

 Papírový žrout - vzdělávací + konkretizovaný cíl: osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.

Vyrobte si z ruličky od toaletního papíru berušku, motýlka nebo včelku ...viz. návod.

Práce s pracovními listy: vzdělávací + konkretizovaný cíl: osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

 • PL – Najdi správné písmeno
 • PL – Počítej obrázky
 • PL – Slova začínající na „B“ nebo „D“
 • PL – Omalovánka „H“

Cvrnkání kuliček - vzdělávací + konkretizovaný cíl: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.

Zahrajte si novou deskovou společenskou hru Cvrnkání kuliček trochu jinak.

Vytvořte si důlek a zahrajte si kuličky venku.

Poslech pohádky z knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce- vzdělávací + konkretizovaný cíl: seznámení s kulturou a uměním – dílo Josefa Čapka

Přečtěte dětem pohádku z knížky nebo z http://a.da.mek.sweb.cz/capek.j/dort.htm nebo si ji poslechněte na Youtube ...Jak pejsek s kočičkou dělali dort ...pohádku si pak s dětmi společně vyprávějte a v ději hledejte mravní ponaučení.

 Co je důležité vědět - vzdělávací + konkretizovaný cíl: osvojení si poznatků a dovedností potřebných při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí. Poučení o možných nebezpečných situacích.

 • PL – Doprava
 • PL – Dopravní značky
 • PL – Zvířátka s tvary

Vycházka do ulic, pozorování dopravních situací, vyhledávání dopravních značek a geometrických tvarů (hra - kde se tvary ukrývají).

Týden 6.4. - 9.4. 2021

 • Pracovní listy najdete ve složce "foto" - záložka "distanční vzdělávání".
 • Další inspiraci můžete čerpat na stránkách pinterestu
 • Veškeré výrobky a pracovní listy si uchovávejte, odevzdáte nám je po znovuotevření MŠ.

Povídání si o domácích zvířátkách (Co jsou domácí zvířátka? Proč se jim tak říká?) - vzdělávací + konkteritovaný cíl: odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat, dovede správně pojmenovat a přiřadit mládě k dospělému zvířeti. Rozvoj myšlení a komunikačních dovedností.

 • Kde žijí?
 • Dovedou se o sebe postarat sama?
 • Mají nohy?
 • Mají křídla?
 • Dovedete pojmenovat ta zvířátka, která mají kopýtka, hřívu, zobáček, hřebínek, rohy, vemeno,peří, chlupy aj?

Řekněte si: „Co nám dává?“ (kravička, kozička, slepička, ovečka, králíček aj.)

A jak se jmenují jejich mláďata?

Práce s pracovními listy: vzdělávací + konkteritovaný cíl: osovjení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní

 • PL - Pojmenuj zvířátka a spočítej je
 • PL - Najdi zvářecího kamaráda a spoj čárou
 • PL - Kuřátko

Poslech pohádky "O kouhoutkovi a slepičce.": vzdělávací + konkteritovaný cíl: - soustředěně poslouchat pohádku, spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových

pohádek nebo pohádek z knížek. ( viz. foto)

Logopedická chvilka – vzdělávací + konkteritovaný cíl: správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeč , mít přiměřeně bohatou slovní zásobu
Gymnastika mluvidel

 • Rty u sebe – stáhnout koutky „k sobě“, špulit rty „zobáček“
 • otevíráme x zavíráme rty (ptačí maminka krmí ptáčata)
 • jazyk – hrot jazyka leží za řezáky, hřbet jazyka se zdvihá směrem dopředu a nahoru k tvrdému patru „kočičí hřbet“
 • předvádíme počasí (déšť-kap,kap, vítr-fůů, fíí, hůů)
 • Jarrrro, květina, sedmikrrráska, Tulipáán, krrrokusy – dbáme na správnou výslovnost

Dechové cvičení

 • cvičení vdechových svalů (bránice) – motivace: ťukáme prstem do dlaně jako „ptáček na okně“ a důrazně šeptáme dvakrát opakovaně slabiku tukutuku
 • výdech spojený s vyslovením slova – motivace: sova houká (sevřeme ruku před ústa – voláme hůůů)
 • dlouhý nádech a výdech

Výtvarná činnost "Slepička" - vzdělávací + konkteritovaný cíl: zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony - skládání, stříhání, lepení . Pomocí čtvrtek a barevných, krepových papírů si vytvořte slepičku. Postup viz. foto

Pobyt venku - vzdělávací + konkteritovaný cíl: běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze, pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu
tělesné činnosti – podporujte přirozené cviky a pohybové schopnosti

 • Chůze – dbejte na správné držení těla při chůzi
 • Běh, Skok – přeskoky na jedné noze, stoj na jedné noze
 • Házení a chytání míče

 Týden 29.3. - 2.4. 2021

 • Pracovní listy najdete ve složce "foto" - záložka "distanční vzdělávání".
 • Další inspiraci můžete čerpat na stránkách pinterestu
 • Veškeré výrobky a pracovní listy si uchovávejte, odevzdáte nám je po znovuotevření MŠ.

Velikonoční grafomotorický list "Kraslice"- vzdělávací + konkretizovaný cíl: ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 

 • dbát na správné držení tužky  
 • pracovní list "Kraslice" najdete ve složce ("Foto" - Týden)

Popis velikonočního obrázku + říkadlo - vzdělávací + konkretizovaný cíl: chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině 

 • velikonoční obr. najdete ve složce ("Foto" - Týden)                                  
 • tvořit celé věty - kdo je na obr., roční období, počasí, určit vpravo/vlevo, nad, pod, nahoře/dole, počet atd.

Velikonoční pečení - vzdělávací + konkretizovaný cíl: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 • společně s dětmi si upečte beránka, bábovku, velikonoční perníčky, muffiny, zdravý velikonoční chlebíček
 • inspiraci naleznete ve složce ("Foto" - Týden) 

Pracovní činnost - kuřátko, ovečka, zajíček - vzdělávací + konkretizovaný cíl: rozvoj společenského a estetického vkusu

 • vyberte si jakékoliv zvířátko z nabídky a vytvořte ho pomocí obkreslené ruky, kterou poté vystřihnete nůžkami, detaily poté můžete nakreslit pastelkami nebo nalepit lepidlem (viz. "Foto" - Týden)

Velikonoční zvyky a tradice - vzdělávací + konkretizovaný cíl: osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jsou pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

 • seznamte děti s velikonočními zvyky/tradicemi - Zelený čtvrtek, Velikonoční pondělí, proč se pletou pomlázky, barvení vajiček, koledování - šlehání pomlázkou, polévání vodou atd.
 • můžete dětem pustit krátké video na Youtube :

Velikonoce - historie a tradice | Svátky a tradice | Pár Minut      HiSToRiE - YouTube

Týden 22.3. - 26.3. 2021

 • Pracovní listy najdete ve složce Foto - Distanční vzdělávání
 • Další inspiraci můžete čerpat na stránce pinterestu
 • Veškeré výrobky a pracovní listy si uchovávejte, odevzdáte je po znovuotevření v MŠ
 • Zpracujte tři i více pracovních listů

Kuřátko – vzdělávací a konkretizovaný cíl : osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • stříhání papíru, lepení, otisky rukou a nohou viz. Foto

Práce s pracovnímu listy - vzdělávací a konkretizovaný cíl : osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní

 • PL- S, V, Panák, Ptáci 1 – 3 viz. Foto

Sázení velikonoční travičky, zaječí ouška z ubrousku - vzdělávací a konkretizovaný cíl : rozvoj kooperativních dovedností

 • společně s dětmi si vysázejte velikonoční osení nebo složte si z ubrousků zaječí ouška viz. Návod

Poslech pohádky, kašírované vejce, barvení vajíček krepovým papírem - vzdělávací a konkretizovaný cíl : vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění a rozvoj dovedností tyto vztahy vyjadřovat a projevovat

 • přečtěte dětem pohádku … Jak krtek a skřivánek přivolali jaro, naučte děti zpaměti Jarní říkadlo :

Zimo, zimo táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič !
Odtáhnu tě za pačesy
za ty hory za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.“

 •  vyrobte si společně netradiční ozdobené vajíčko

Tématická jarní vycházka do přírody „Jak se příroda probouzí ?“ - vzdělávací a konkretizovaný cíl : vytváření elementárního podvědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitostech, vývoji a neustálých proměnách

 • pozorovat stromy, keře a květiny (kočičky – jíva, bříza, zlatice – zlatý déšť, sněženka, sedmikráska…) a poznávat změny, pojmy - co jsou to pupeny, jehnědy (bříza), proč nesmíme trhat kočičky (první potrava včeliček)
 • cestou utrhnout větvičku např. Zlatého deště, dát doma do vody, pečovat o zasazenou travičku a pozorovat změny
 • kresba panáka křídou na chodník – děti si panáka následně zaskákají

Týden 15.3. – 19.3.2021

 • Pracovní listy najdete ve složce "Foto" - záložka "distanční vzdělávání".
 • Další inspiraci můžete čerpat na stránkách pinterestu
 • Veškeré výrobky a pracovní listy si uchovávejte, odevzdáte nám je po znovuotevření MŠ.

Dětská jóga - vzdělávací + konkretizovaný cíl: osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

cvičení najdete ve složce "Foto"

Hra s legem - vzdělávací + konkretizovaný cíl: rozvoj smylového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti 

třídění lega podle barev, stavění věže, seřazovaní věží podle velikosti, co do řady nepatří? viz foto

Hravé svačinky/ malování kamínků - vzdělávací + konkretizovaný cíl: posilování sociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mš,..), spolupracovat s ostatními 

vytvořte si společně s dětmi hravé svačinky, udělejte toustíkům obličej, z ovoce vyrobte zvířátko,.. nebo si společně namalujte kamínky, které můžete společně roznášet po okolí a udělat tak radost ostatním dětem. Inspiraci naleznete viz "Foto"

Tvoření s popcornem - vzdělávací + konkretizovaný cíl: rozvoj společenského i estetického vkusu, vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky 

vyrobte si jarní květinu s použitím lepidla a popcornu (viz."Foto")

Jarní poznávací procházka - vzdělávací + konkretizovaný cíl: rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

škrtni si na obrázku vše co cestou uvidíš (viz. "Foto")                        

Týden 8.3. – 12.3.2021

 • Pracovní listy najdete ve složce "Foto" - záložka "distanční vzdělávání".
 • Další inspiraci můžete čerpat na stránkách pinterestu

 Pracovní list „ Bludiště“ – vzdělávací + konkretizovaný cíl: rozvoj jemné motoriky

 Vyprávění o ročních obdobích, o pomalu přicházejícím jaru

 1. Jak poznáme, že zima končí?
 2. Jaké změny se dějí okolo nás?
 3. Co jsou roční období?
 4. Jaká známe?
 5. Co je to režim dne?
 6. Co vlastně děláme celý den?

Najdeš společné činnosti, které v průběhu dne dělají i ostatní lidé?- vzdělávací + konkretizovaný cíl: rozvíjet komunikační dovednosti, výslovnost, soustředění, paměť, fantazii

 Prohlížení knížek a leporel – vzdělávací + konkretizovaný cíl: prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat v encyklopediích např. jarní rostiny

 „Fazolka“  – do průhledného kelímku zasadit např. fazole, čočku, hrách a sledovat jak klíčí – vzdělávací + konkretizovaný cíl: – mít poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích

 Procházky po okolí svého bydliště – sledovat volně žijící zvířátka, poznávat a pojmenovávat je - vzdělávací + konkretizovaný cíl: - zapamatovat si různé zvuky zvířat, odhalit podstatné a nepodstatné znaky zvířat

 Pobyt venku v okolí svého bydliště, na zahradě  – hry s míčem – procvičování přihrávky házením, správné chytání, hod vrchem či spodem, hod na cíl - vzdělávací + konkretizovaný cíl: házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí - užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla)

Týden: 1.3.2021 - 5.3.2021

 • Pracovní listy najdete ve složce "Foto" - záložka "distanční vzdělávání".
 • Další inspiraci můžete čerpat na stránkách pinterestu

1. Pracovní list "Housenka" - vzdělávací + konkretizovaný cíl: zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky (naleznete ve složce "Foto")

2. Básnička "Slunce" - vzdělávací + konkretizovaný cíl: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (správná výslovnost)

Slunce volá na sněženku,

podívej se, jak je venku.

Slunce volá do oken,

děti, halo, pojďte ven.

3. Společenská hra dle výběru (pexeso, Člověče nezlob se) - vzdělávací + konkretizovaný cíl: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

4.Sněženka - vzdělávací + konkretizovaný cíl: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik (ukázku najdete ve složce "Foto")

5. Procházka v okolí bydliště - vzdělávací + konkretizovaný cíl: seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu - poznat a pojmenovat dominanty okolí (Komáří vížka, hrad Doubravka, vodojem na Nové vsi) nebo poznat a pojmenovat významné stavby v Teplicích ( Krušnohorské divadlo, Šanovská mušle)