Drobečková navigace

Úvod > Kalendář akcí > Informace k zápisu dětí do MŠ

Informace k zápisu dětí do MŠZápis dětí do Mateřské školy Hlávkova 1454, Teplice bude probíhat v letošním roce distančním způsobem:

  • žádosti jsou k dispozici ke stažení zde na úřední desce nebo k vyzvednutí ve folii na vrátkách školy 
  • termín zápisu je stanoven na období od 3.5.-15.5. 2021, kdy je možné odevzdat:
    1. vyplněnou žádost s potvrzením lékaře (děti, které dovrší 5 let věku k 31.8. 2016- s povinnou předškolní docházkou) lékařské potvrzení mít nemusí, žádosti musí být podepsané jedním zákonným zástupcem 
    2. kopii rodného listu

Vyplněnou žádost s kopií rodného listu lze zaslat do MŠ ve stanoveném termínu     (od 3.5. do 15.5.2021)- vložením do schránky na budově MŠ- od 6.00-16.00 hodin nebo využitím České pošty nebo datové schránky s vlastním elektronickým podpisem ( dat. schránka MŠ: di2tips) a to maximálně do 15.5.  23.59 hodin. (není rozhodující, kdo podá žádost mezi prvními, rozhodující je splnění kritérií) 

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato 32 dětí.

Kritéria pro přijetí dítěte:

  1. děti s trvalým bydlištěm v Teplicích
  2. přednostně děti, které dovrší 5 let věku k 31.8. 2021
  3. děti, které dovrší 4 let věku k 31.8. 2021
  4. děti, které dovrší 3 let věku k 31.8. 2021

Po obdržení vyplněné a podepsané žádosti Vám bude zasláno registrační číslo prostřednictvím SMS zprávy (vyplňte kontakty zákonných zástupců včetně HŮLKOVÝM PÍSMEM napsaných mailových adres). 

Rozhodnutí o přijatých dětech bude zveřejněno dne 1.6. 2021 zde na stránkách školy a to pouze pod registračním číslem- proto si je pečlivě uložte.

Soubory ke stažení (přihlášku) naleznete na úřední desce. 

Mateřská škola, Hlávkova 1454, Teplice

Hlávkova 1454, 415 01 Teplice, IČ: 63788187

ID datové schránky: di2tips, tel. 417 56 38 69, email: ms.hlavkova@seznam.cz